Rehabilitacja kompleksowa

Terapia polegająca na leczeniu dysfunkcji narządu ruchu. W odróżnieniu od klasycznych terapii, opiera się na podejściu do człowieka rozumianego jako całość pod względem fizycznym i psychicznym. Celem terapii jest dotarcie do źródła bólu w celu całkowitej jego eliminacji. Holistyczne podejście do pacjenta to nowoczesna metoda, znacznie różniąca się od tradycyjnej.

Terapia manualna w modelu holistycznym polega na stymulowaniu organizmu do uruchomienia i kontynuowania procesów samoleczenia przez:

  • rozpoznanie mechanizmów powstawania dysfunkcji (np. niewłaściwe podnoszenie
  • ciężkich przedmiotów, nieprawidłowe reagowanie na stres),
  • techniki manualne oddziałujące bezpośrednio na kręgosłup oraz tkanki miękkie, a pośrednio na układ nerwowy,
  • rozmowę mającą ukierunkować myśli i emocje pacjenta na poprawę samopoczucia psychicznego, a przez to również fizycznego,
  • modelowanie reakcji całego organizmu w celu wypracowania równowagi psychofizycznej,
  • edukację z zakresu wpływu stresu na zdrowie.

Terapia manualna w modelu holistycznym jest kompleksowym – czyli łączącym dbałość o fizyczność oraz duchowość pacjenta – systemem badania i leczenia zaburzeń całego układu ruchu.